CSIOZ udostępnił dokumentację integracyjną w zakresie e-skierowania

Dokumentację można znaleźć pod adresem https://www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/interfejsy/ . Obejmuje ona:

Dokumentacja integracyjna obejmuje:

  • Specyfikację usług
  • Opis i strukturę dokumentu elektronicznego skierowania
  • Reguły biznesowe
  • Kody wyników operacji
  • Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego .
  • Czytaj całość