Standard HL 7 – podstawy

| 0 |

W dzisiejszych czasach, wraz z rozwojem technologii, dane medyczne stały się niezbędne dla wielu sieci placówek medycznych, firm przetwarzających informacje na potrzeby badań naukowych, firm farmaceutycznych. Dane medyczne to potęga. W związku z tym, konieczne stało się stworzenie standardów, które pozwolą na bezpieczną i efektywną wymianę danych medycznych pomiędzy różnymi systemami i organizacjami.

30

mar 2023

W tym celu, został opracowany m.in. standard HL7 (Health Level 7), który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i powszechnie stosowanych standardów komunikacji między systemami informatycznymi w opiece zdrowotnej. HL7 umożliwia bezpieczną i efektywną wymianę informacji medycznych.

Dla sieci placówek medycznych oraz firm przetwarzających dane medyczne, korzystanie ze standardów interoperacyjności typu HL7 może przynieść wiele korzyści. Pozwala na łatwiejsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych, co przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji, lepszą koordynację działań oraz poprawę jakości opieki zdrowotnej. Ponadto, korzystanie z standardu HL7 pozwala na zwiększenie interoperacyjności między różnymi systemami i organizacjami, co może przyczynić się do lepszej integracji oraz przyspieszenia procesów biznesowych a także optymalizacji kosztowej wytwarzania oprogramowania.

Jeżeli chodzi HL7 (Health Level Seven) to jest to międzynarodowy standard komunikacyjny dla systemów informatycznych służących do wymiany danych w dziedzinie opieki zdrowotnej. HL7 umożliwia przesyłanie danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi, które niekoniecznie muszą działać na tej samej platformie lub korzystać z tego samego języka programowania.

Podstawy związane z HL7 obejmują kilka kluczowych koncepcji, takich jak modele informacyjne, protokoły komunikacyjne, zestawy danych, a także sposoby przetwarzania i przechowywania danych medycznych.

Modele informacyjne HL7 opisują strukturę i sposób organizacji danych medycznych. Najpopularniejszym modelem HL7 jest model RIM (Reference Information Model), który definiuje podstawowe elementy informacyjne w opiece zdrowotnej, takie jak pacjenci, lekarze, choroby, procedury, wyniki testów, itp. RIM jest uznawany za podstawę HL7 i stanowi punkt wyjścia dla innych modeli HL7.

Protokoły komunikacyjne HL7 określają sposób, w jaki systemy wymieniają informacje. HL7 obsługuje kilka różnych protokołów, takich jak TCP/IP, FTP, SMTP i HTTP, które pozwalają na przesyłanie danych medycznych pomiędzy systemami z różnych lokalizacji. Zestawy danych HL7 natomiast to standardy, które określają formaty danych medycznych, które mogą być wymieniane między systemami.

Warto zauważyć, że HL7 jest nie tylko standardem komunikacyjnym, ale także organizacją, która rozwija standardy HL7 i zajmuje się promowaniem ich stosowania w opiece zdrowotnej. HL7 działa na całym świecie i składa się z różnych grup roboczych, które zajmują się różnymi aspektami HL7, takimi jak rozwój standardów, testowanie, szkolenia i wsparcie dla użytkowników.

Podsumowując, HL7 jest kluczowym standardem w dziedzinie opieki zdrowotnej, który umożliwia wymianę danych medycznych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi.

Istnieją różne wersje standardu HL7, z których każda ma swoje własne cechy i funkcje. Oto krótkie omówienie poszczególnych wersji HL7:

HL7 v2.x – Została opracowana w latach 80. XX wieku i jest stosowana do dziś. Wersja ta opiera się na formacie tekstu, co oznacza, że dane są przesyłane w postaci plików tekstowych. HL7 v2.x obsługuje różne typy wiadomości, takie jak zapytania, odpowiedzi, powiadomienia itp. Do tej pory jest szeroko wykorzystywana w systemach informatycznych.

HL7 v3 – ta wersja standardu HL7 została opracowana w latach 90. XX wieku i wprowadziła nowe funkcje, takie jak definiowanie modelu danych, semantyczne zasady walidacji danych i mechanizmy kontroli wersji. HL7 v3 jest oparta na formacie XML, co umożliwia bardziej zaawansowane przetwarzanie danych.

FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) – to najnowsza wersja standardu HL7, która została opracowana w 2014 roku i jest stale rozbudowywana. FHIR jest oparty na nowoczesnych technologiach internetowych, takich jak RESTful API, JSON i XML, co umożliwia łatwiejszą integrację między systemami opieki zdrowotnej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zalet korzystania ze standardów interoperacyjności w świecie danych medycznych zapraszam do artykułu: http://itwmedycynie.pl/architektura-it/znaczenie-standardow-operacyjnosci-w-branzy-medycznej/


Komentarze (0):

Dodaj komentarz