Znaczenie standardów interoperacyjności w branży medycznej

| 0 |

W branży medycznej (szeroko pojętej – od placówek medycznych poprzez sieci medyczne, formy farmaceutyczne czy ośrodki badań klinicznych, laboratoria, apteki itp ) korzystanie z systemów informatycznych jest nieodzowne. Aby poprawić efektywność procesów oraz jakość opieki nad pacjentami czy zminimalizować popełniane błędy, organizacje przetwarzające dane pacjentów są zmuszone z równych względów wprowadzać systemy informatyczne, które umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych. Jednakże, w celu zapewnienia sprawnej komunikacji i jakości przetwarzania danych medycznych, konieczne jest wprowadzenie standardów wymiany tych danych o których w Polsce się bardzo często mówi. A wdraża bardzo rzadko.

22

mar 2023

W perspektywie kilku najbliższych lat nie będziemy mieli jednak wyjścia m.in za sprawą takich regulacji jak Data Governance Act czy koncepcja European Health Data Space. Biorąc pod uwagę wartość danych medycznych oraz ich wrażliwość wynikającą już z samej definicji nieodzownym kierunkiem jest ujednolicenia standardów komunikacji. Powoli dojdziemy do regulacji to zapewniających, nie tylko na poziomie europejskim ale także poszczególnych krajów idąc z przykładem https://www.healthit.gov/test-method/standardized-api-patient-and-population-services .

Czym jest interoperacyjność danych medycznych?

Interoperacyjność danych medycznych oznacza zdolność różnych systemów informatycznych i aplikacji do wymiany, udostępniania i korzystania z danych medycznych w sposób spójny i zgodny z określonymi standardami. W kontekście opieki zdrowotnej, opieki nad pacjentem, interoperacyjność danych medycznych ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia współpracy między różnymi podmiotami, takimi jak lekarze, pielęgniarki, laboratoria i szpitale, które mogą mieć różne systemy informatyczne i bazy danych. Mechanizmy tego typu umożliwiają wymianę i integrację informacji między różnymi systemami, co może przyczynić się do poprawy koordynacji opieki, zmniejszenia ryzyka błędów medycznych i zwiększenia efektywności systemu opieki zdrowotnej.

Rozważmy jakie korzyści mogą płynąć z wykorzystania ujednoliconych sposobów komunikacji.

Usprawnienie przetwarzania danych pacjentów
Standardy interoperacyjnosci zapewniają spójność i jednolitość w przetwarzaniu danych medycznych, co ułatwia zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie informacji o pacjentach. To z kolei przyczynia się do usprawnienia procesów leczniczych i diagnostycznych, co prowadzi do skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań oraz lepszej jakości opieki medycznej. Warto zaznaczyć, że wprowadzanie takich standardów już na poziomie pojedynczej organizacji jest wartością dodaną. W ten sposób ujednolicamy wewnętrzne podejście do danych oraz standaryzujemy komunikację od podstaw.

Zwiększenie interoperacyjności systemów
Standardy ułatwiają współpracę różnych systemów informatycznych, co z kolei zwiększa interoperacyjność między nimi. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie danych między różnymi systemami medycznymi, bez konieczności wprowadzania dodatkowych przekształceń danych. Łatwo jest także planować technicznie integrację posiadając do tego utarte ścieżki i szablony.

Ujednolicenie architektury systemów medycznych
Standardy interoperacyjności ułatwiają ujednolicenie architektury systemów medycznych, co z kolei przyczynia się do zwiększenia stabilności i niezawodności tych systemów. Dzięki temu organizacje medyczne mogą skutecznie zarządzać swoimi systemami, co z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności i poprawy jakości opieki medycznej.

Optymalizacja procesów zarządzania danymi pacjentów
Organizacje medyczne optymalizują procesy zarządzania danymi pacjentów, co prowadzi do zwiększenia efektywności i skuteczności procesów. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie większej efektywności w wykorzystywaniu danych w kontekście nie tylko procesów dot. leczenia ale także raportowania czy wykorzystywania w celach skierowania pacjenta na optymalne cyfrowe ścieżki prewencyjne czy terapeutyczne, także pomiędzy powiązanymi ze sobą organizacjami.

Optymalizacja kosztów wdrażania narzędzi IT w organizacji

Dzięki zastosowaniu standardów organizacje oszczędzają pieniądze. Posiadając jeden mechanizm wymiany danych oraz ich spójny model zmniejszamy znacząco koszty projektów IT. Budując kompetencje w obszarze interoperacyjności wśród zespołów IT uniezależniamy się od zewnętrznych dostawców a w przypadku potrzeby integracji poruszamy się w znanych na całym świecie schematach.

Podsumowanie

Jak widać na powyższych przykładach interoperacyjność danych medycznych przynosi wiele korzyści w organizacjach. Korzystanie z standardów interoperacyjności zapewnia spójność i jednolitość w przetwarzaniu informacji medycznych, co ułatwia zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych o pacjentach. Dzięki temu procesy lecznicze i diagnostyczne są bardziej efektywne i skuteczne, a wyniki badań są dostępne w krótszym czasie.

Wprowadzenie standardów interoperacyjności zwiększa także dostępność oraz ujednolica architekturę tych systemów, co przyczynia się do poprawy stabilności i niezawodności. To umożliwia efektywne zarządzanie systemami medycznymi, co prowadzi w konsekwencji do poprawy jakości opieki medycznej. Dodatkowo należy zaznaczyć, że dzięki stosowaniu standardów interoperacyjności możliwe jest optymalizowanie procesów zarządzania danymi pacjentów i zwiększanie efektywności i skuteczności tych procesów. Korzystanie z tych standardów również poprawia bezpieczeństwo i ochronę danych pacjentów. Przyczynia się także do zwiększenia możliwości raportowych oraz docelowego wyciągania wniosków z tych danych.

W związku z tym, inwestowanie w rozwój i wdrażanie standardów interoperacyjności danych medycznych jest korzystne dla systemu opieki zdrowotnej. To jedyny słuszny kierunek.


Komentarze (0):

Dodaj komentarz