Cyberbezpieczeństwo a placówki medyczne

| 0 |

Cyberbezpieczeństwo staje się dziś bardzo nośnym hasłem. Nie bez powodu mówi się o nim w kontekście placówek medycznych. Dane Pacjentów to najwrażliwsze elementy ekosystemu cyfrowego świata HealthTech. Należy zaznaczyć, że dane pacjentów to nie tylko Szpitale. W szczególności, małe i średnie placówki medyczne są bardziej narażone na takie zagrożenia, ze względu na mniejszy budżet na zabezpieczenia oraz mniejszą wiedzę na tematy związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informatycznego. To naturalne, że na pierwszym miejscu stawia się procesy związane z leczeniem. Naruszenie prywatności pacjentów jednak czy utrata ważnych danych medycznych może nieść za sobą poważne konsekwencje natury prawnej, wizerunkowej czy (co najważniejsze) dotkliwej dla samych Pacjentów. Dlatego też, w dzisiejszych czasach, cyberbezpieczeństwo powinno stać się jednym z najważniejszych tematów dla managerów małych i średnich placówek medycznych.

13

mar 2023

Z racji tego poniżej przedstawiam kilka podstawowych kroków, które mogą pomóc menadżerom małych i średnich placówek medycznych we wkroczeniu na właściwa ścieżkę zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa w swojej placówce:

1.Utwórz politykę cyberbezpieczeństwa: powinna ona obejmować wytyczne dotyczące zarządzania hasłami, wykorzystania oprogramowania antywirusowego i zapory ogniowej oraz zasad dotyczących korzystania z prywatnych urządzeń przez pracowników.

2. Szkolenia dla pracowników: Pracownicy powinni być szkoleni w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym sposobu wykrywania i unikania ataków phishingowych, stosowania bezpiecznych haseł i korzystania z prywatnych urządzeń.

3. Wprowadź politykę silnych haseł – silne hasła do systemów informatycznych i innych narzędzi powinny być stosowane, a pracownicy powinni być edukowani w zakresie tworzenia i przechowywania bezpiecznych haseł.

4. Wprowadź podstawowe zabezpieczenia fizyczne – dostęp do systemów informatycznych i danych medycznych powinien być ograniczony do uprawnionych osób. Serwer zawierający dane medyczne nie może znajdować się np. w rejestracji 🙂

5. Zadbaj o regularne aktualizacje systemów i oprogramowania: Systemy i oprogramowanie muszą być regularnie aktualizowane, aby zapewnić ochronę przed najnowszymi zagrożeniami. Ważne jest, aby instalować aktualizacje natychmiast po ich wydaniu. Powinno to być must have każdej umowy serwisowej z firmą, która obsługuje Twoją placówkę.

6. Kontroluj backupy danych: Regularne tworzenie kopii zapasowych danych medycznych jest kluczowe w przypadku ataków cybernetycznych lub utraty danych.

7. Zadbaj o odpowiednie monitorowanie systemów: Systemy informatyczne placówki medycznej powinny być monitorowane, aby wykryć nieprawidłowe aktywności i ataki. W przypadku wykrycia jakichkolwiek podejrzanych działań, należy natychmiast podjąć odpowiednie kroki. Powinno to być must have każdej umowy serwisowej z firmą, która obsługuje Twoją placówkę.

8. Korzystajcie z szyfrowania – wrażliwe dane medyczne powinny być szyfrowane, aby zminimalizować ryzyko naruszenia prywatności pacjentów.


Komentarze (0):

Dodaj komentarz