Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA

| 0 |

HL7 CDA (Clinical Document Architecture) to standard opracowany przez organizację Health Level Seven International, który ma na celu ujednolicenie sposobu przechowywania i wymiany informacji medycznych między różnymi systemami informatycznymi w ochronie zdrowia. Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (PIK HL7 CDA) to wersja standardu dostosowana do polskich wymagań, opracowana przez Centrum eZdrowia (wtedy CSIOZ) we współpracy z ekspertami branżowymi.

06

kwi 2023

Dokumenty generowane za pomocą PIK HL7 CDA są zgodne z polskim prawem, co oznacza, że posiadają taką samą wartość prawną jak dokumenty papierowe. Katalog tych dokumentów wybiega poza dokumenty będące Elektroniczną Dokumentacją Medyczną (katalog dokumentów medycznych opatrzonych jednym z dostępnych i przyjętych typów podpisów elektronicznych wymienionych w ramach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Szablony poszczególnych dokumentów znajdują się na stronie https://www.cez.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/rules.html

Szczegółowe informacje dot. zastosowania stanradu w implementacji znajdują się w dokumencie https://www.cez.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/files/Instrukcja_stosowania_PIK_HL7_CDA_20191111_v_1.3.1u2.pdf

Strona projektu: https://www.cez.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/index.html


Komentarze (0):

Dodaj komentarz