Współpraca

Dostarczam kluczowe kompetencje do projektów dot. budowy oprogramowania w branży medycznej w formule:

  • outsourcingu projektów (w modelu time&material lub fixed price)
  • outsourcingu specjalistów (bodyleasing)
  • CTO as a Service
  • dedykowanych usług doradczych lub szkoleniowych.

Outsourcing projektów

Realizowanie zleconych projektów przez dedykowane zespoły SCRUM z kompetencjami biznesowymi i technicznymi w projektach MedTech

Outsourcing specjalistów (bodyleasing)

Dostarczanie kompetencji do istniejących zespołów projektowych w postaci specjalistów z doświadczeniem biznesowym i technicznym w projektach MedTech (analitycy biznesowi, analitycy systemowi, developerzy, architekci oprogramowania, devops)

CTO as a Service

Dedykowane wsparcie w zakresie budowania zespołu wytwórczego, optymalizacji pracy zespołu oraz przygotowanie do osiągniecia założonej zdolności operacyjnej

Usługi doradcze i szkoleniowe

  • audyty placówek medycznych pod kątem wymagań wynikających z przynależności do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (OUK oraz podmoty publiczne)
  • testy oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa informatycznego
  • Architektura aplikacji – opracowanie dokumentacji i założeń architektonicznych
  • Product Discovery – analiza biznesowa i systemowa projektów w fazie koncepcji/ideii (warsztaty oraz dokumentacja)
  • opracowywanie studium wykonalności technicznej projektu
  • dedykowane warsztaty dot. zagadnień związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych medycznych oraz standardami ich przetwarzania