Jak sztuczna inteligencja zmienia oblicze medycyny

| 0 |

Nie od dziś sztuczna inteligencja (SI) rewolucjonizuje wiele dziedzin, w tym medycynę. Branża Healthcare przeżywa aktualnie renesans innowacyjności dlatego warto wiedzieć na przykładach w jaki sposób dzisiejszy trend technologiczny wpływa lub może wpływać na obliczę medycyny. Oto przegląd, jak SI wpływa na medycynę w ujęciu konkretnych przykładów. Nie jest to oczywiście wyczerpanie tematu a jedynie jego skromne zaznacz

25

paź 2023

Diagnozowanie Chorób
Sztuczna inteligencja i modele językowe zmieniają podejście do diagnozowania chorób. Przykładem jest IBM Watson for Oncology, który analizuje ogromne ilości danych klinicznych i literatury medycznej, aby pomóc onkologom w wyborze najlepszych terapii dla pacjentów. Model ten opiera się na analizie języka naturalnego i jest w stanie proponować spersonalizowane plany leczenia, oparte na dowodach naukowych.

Optymalizacja Leczenia

Modele językowe, takie jak GPT-3, są używane do optymalizacji leczenia pacjentów. Poprzez analizę danych medycznych, te modele mogą dostarczać rekomendacje lekarzom dotyczące najlepszych praktyk i najskuteczniejszych terapii dla konkretnego przypadku. Na przykład, model może sugerować spersonalizowane plany leczenia w oparciu o historię pacjenta i wyniki badań.

Przewidywanie Epidemii
Modele językowe, takie jak BERT, wykorzystywane są do przewidywania wybuchów epidemii. Analizują one dane z mediów społecznościowych i innych źródeł, aby wykryć sygnały wczesnego ostrzegania. Na przykład, mogą monitorować rozmowy na temat objawów choroby i lokalizacji, co pozwala na wcześniejsze reagowanie i ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii.

Automatyzacja Obsługi Pacjentów
Chatboty oparte na modelach językowych są coraz częściej wykorzystywane do automatyzacji obsługi pacjentów. Przykładem jest Ada Health, który pomaga pacjentom diagnozować swoje objawy i udziela zaleceń dotyczących opieki zdrowotnej. Pacjenci mogą wprowadzić swoje symptomy, a model analizuje dane i oferuje wskazówki dotyczące dalszych kroków.

Badania Kliniczne
Modele językowe przyspieszają proces badawczy i odkrywanie nowych leków. Poprzez analizę literatury medycznej, wyników badań i danych pacjentów, modele takie jak Innoplexus mogą identyfikować potencjalnych kandydatów na nowe leki lub terapie. W ten sposób proces badań klinicznych staje się bardziej efektywny i ekonomiczny.

Personalizacja Terapii
Dzięki analizie danych medycznych, modele językowe pozwalają na spersonalizowanie terapii. Przykładem jest Google Health, który wykorzystuje modele językowe do analizy wyników badań i proponowania spersonalizowanych zaleceń zdrowotnych. Dla pacjentów oznacza to bardziej dostosowaną opiekę i leczenie.

Współpraca Lekarz-Pacjent
Modele językowe ułatwiają komunikację między lekarzami a pacjentami. Przykładem jest Corti, który analizuje rozmowy lekarzy z pacjentami i pomaga w dokumentowaniu wizyt oraz zaleceń. To poprawia efektywność pracy medycznej i zapewnia dokładne rejestry pacjentów.

Oto przykłady rozwiązań, które już dziś rewolucjonizują branżę. Warto im się przyjrzeć.

PathAI: Wykorzystuje modele językowe do analizy obrazów histopatologicznych w celu diagnozowania raka.

Tempus: Wykorzystuje analizę języka naturalnego do opracowywania spersonalizowanych planów leczenia pacjentów onkologicznych.

Zebra Medical Vision: Wykorzystuje SI do analizy obrazów radiologicznych w celu wczesnego wykrywania chorób.

Buoy Health: Tworzy chatboty zdrowotne, które pomagają pacjentom diagnozować swoje objawy.

Babylon Health: Zapewnia konsultacje zdrowotne online, wykorzystując modele językowe do komunikacji z pacjentami.

Mimo że sztuczna inteligencja i modele językowe oferują wiele korzyści w medycynie, kontekst prawny wciąż nie jest w pełni uregulowany. Aby pełni wykorzystać potencjał tych narzędzi w opiece zdrowotnej, konieczna jest certyfikacja medyczna i odpowiednie regulacje, które zabezpieczą prywatność pacjentów oraz jakość opieki. Przed wdrożeniem tych technologii na szeroką skalę, konieczne jest ustalenie standardów i przepisów, które zapewnią bezpieczne i skuteczne wykorzystanie SI w medycynie.


Komentarze (0):

Dodaj komentarz