Internet Rzeczy (IoT) w Służbie Zdrowia: Nowe Możliwości i Potencjalne Zagrożenia

| 0 |

W dzisiejszych czasach technologia Internetu Rzeczy (IoT) coraz bardziej wkracza w różne dziedziny życia, w tym także służbę zdrowia. IoT oferuje ogromny potencjał w poprawie opieki zdrowotnej, diagnozowaniu chorób, monitorowaniu pacjentów i zarządzaniu placówkami medycznymi. Jednakże wraz z tą innowacyjną technologią pojawiają się również nowe wyzwania i potencjalne zagrożenia, które muszą być uwzględnione i rozwiązane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności wykorzystania IoT w służbie zdrowia.

01

lut 2024

IoT w służbie zdrowia oferuje szereg korzyści i możliwości, które mogą znacząco poprawić jakość opieki zdrowotnej. Jednym z głównych zastosowań IoT jest monitorowanie zdrowia pacjentów w czasie rzeczywistym za pomocą urządzeń wearable, takich jak smartwatche, opaski fitness czy termometry bezprzewodowe. Dzięki temu lekarze mogą uzyskać dostęp do ciągłych danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta, co umożliwia szybsze reagowanie na zmiany i lepsze dostosowanie terapii. Przykładem na to są urządzenia wearable, takie jak smartwatche, mogą ciągle monitorować parametry vitalne pacjenta, takie jak tętno, ciśnienie krwi i poziom glukozy. Dane te mogą być automatycznie przesyłane do systemów medycznych, umożliwiając lekarzom stałe monitorowanie zdrowia pacjenta i wczesne wykrywanie nieprawidłowości.

Kolejnym obszarem, w którym IoT odgrywa kluczową rolę, jest zarządzanie sprzętem medycznym i infrastrukturą placówek medycznych. Inteligentne urządzenia mogą być wyposażone w sensory, które monitorują ich stan techniczny oraz zużycie, co pozwala na wczesne wykrywanie awarii i planowanie konserwacji. Ponadto, systemy IoT mogą optymalizować zarządzanie zapasami leków i materiałów medycznych poprzez automatyczne monitorowanie stanów magazynowych i automatyczne zamawianie uzupełnień.Przykładem na to mogą być urządzenia medyczne, takie jak pompy insulinowe czy defibrylatory, mogą być wyposażone w sensory monitorujące ich stan techniczny. Systemy IoT mogą automatycznie wykrywać awarie lub nadchodzące problemy, co pozwala na szybką interwencję lub planowanie konserwacji.

Zagrożenia związane z Wykorzystaniem IoT w Służbie Zdrowia

Mimo obiecujących możliwości, wykorzystanie IoT w służbie zdrowia wiąże się również z pewnymi potencjalnymi zagrożeniami, które należy wziąć pod uwagę. Jednym z głównych obaw jest kwestia bezpieczeństwa danych. Ponieważ urządzenia IoT zbierają i przesyłają duże ilości danych medycznych, istnieje ryzyko ich nieuprawnionego dostępu przez osoby trzecie. Konieczne jest zatem zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak silne szyfrowanie danych i systemy uwierzytelniania, aby zapobiec naruszeniom prywatności i kradzieży danych pacjentów. Przykładem zaistnienia takiego niebezpieczeństwa był np. atak hakerski w 2017 roku w USA typu ransomware na szpital Hollywood Presbyterian Medical Center, który spowodował utratę dostępu do danych medycznych pacjentów, a hakerzy zażądali okupu w zamian za ich przywrócenie.

Kolejnym zagrożeniem jest potencjalna niestabilność i niezawodność urządzeń IoT. Awarie lub błędy w działaniu inteligentnych urządzeń medycznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla pacjentów, dlatego niezwykle istotne jest przeprowadzanie regularnych testów i kontroli jakości, aby zapewnić ich poprawne funkcjonowanie. Atak z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania, które wywołuje awarię lub zakłócenie działania urządzeń medycznych, takich jak pompy insulinowe lub defibrylatory nie jest wcale czymś niemożłiwym. W 2017 roku grupa badawcza z Uniwersytetu w St. Louis przeprowadziła eksperyment, w którym pokazała, że urządzenia medyczne mogą być podatne na ataki z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania, co może prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji dla pacjentów.

IoT otwiera nowe możliwości w służbie zdrowia, umożliwiając bardziej efektywne monitorowanie pacjentów, zarządzanie sprzętem medycznym i poprawę jakości opieki zdrowotnej. Jednakże, aby skutecznie wykorzystać potencjał tej technologii, konieczne jest uwzględnienie i skuteczne zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak bezpieczeństwo danych i niezawodność urządzeń. Tylko wtedy IoT może stać się prawdziwym narzędziem wspierającym postęp w dziedzinie medycyny i opieki zdrowotnej.


Komentarze (0):

Dodaj komentarz