Cyberbezpieczeństwo w Placówce Medycznej: Dlaczego wdrożenie strategii jest niezbędne z perspektywy zarządzania i IT

| 0 |

Rozwój technologii odgrywa kluczową rolę w obszarze opieki zdrowotnej. Wprowadzenie systemów informatycznych znacząco poprawiło efektywność i jakość świadczonych usług medycznych. Rozwijają się one w wykładniczym tempie ponieważ dzięki technologii pojawiają się nowe możliwości – organizacyjne, diagnostyczne. Jednakże, razem z tymi korzyściami, pojawiły się także nowe wyzwania, związane z cyberbezpieczeństwem. Spróbujmy przyjrzeć się na poziomie ogólnym dlaczego management oraz działy IT w placówkach medycznych (każdej wielkości!) muszą zwrócić szczególną uwagę na ten temat.

04

paź 2023

Ochrona Danych Pacjentów
Jednym z najważniejszych powodów, dla których placówki medyczne powinny skupić się na cyberbezpieczeństwie, jest ochrona danych pacjentów. Dane medyczne są niezwykle prywatne i wrażliwe, zawierając informacje o zdrowiu pacjentów, historii chorób, wynikach badań oraz innych informacjach osobistych. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa tych danych, pacjenci są narażeni na ryzyko kradzieży tożsamości, a instytucje medyczne na poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Konieczność zgodności z ustawodawstwem
Placówki medyczne muszą przestrzegać rygorystycznego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych, takie jak Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO). Nie bez znaczenia są także regulacje dyrektyw unijnych w tym zakresie – NIS, NIS 2. Brak zabezpieczeń i procedur obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem danych mogą prowadzić do znaczących grzywien i sankcji prawnych.

Wysokie koszty incydentów bezpieczeństwa
Ataki hakerskie i naruszenia danych mogą prowadzić do znacznych kosztów finansowych. Placówki medyczne mogą ponosić wydatki związane z dochodzeniem, naprawą systemów informatycznych, odszkodowaniami dla poszkodowanych pacjentów. Tego typu problemu mogą powodować także problemy wizerunkowe, które mogą przyczynić się do odpływu pacjentów z placówki. Inwestycja w cyberbezpieczeństwo może pomóc uniknąć tych kosztów oraz zagrożeń dla płynności i stabilności biznesu.

Konieczność koordynacji działań dot. cyberbezpieczeństwa
Zarządający placówką medyczną nie mogą ignorować rosnącego zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Konieczne jest ścisłe współdziałanie między zarządzającymi a działem IT w celu opracowania i wdrożenia efektywnej strategii cyberbezpieczeństwa. Dział IT musi zapewnić techniczne zabezpieczenia, takie jak zaktualizowane oprogramowanie i monitoring, podczas gdy zarząd musi zrozumieć i promować znaczenie cyberbezpieczeństwa oraz dostarczyć odpowiednie zasoby finansowe. Istotnym aspektem strategii jest także utrzymywanie odpowiedniego poziomu wiedzy na temat zagadnień dot. cyberbezpieczeństwa przez personel medyczny i niemedyczny. W ten sposób uda się zminimalizować indycenty bezpieczeństwa do których przyczyniają się błędy ludzkie.

Cyberbezpieczeństwo od dłuższego już czasu jest nieodłączną częścią opieki zdrowotnej w dzisiejszym świecie. Placówki medyczne muszą zrozumieć, że brak odpowiednich zabezpieczeń i strategii może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno finansowych, jak i dla zdrowia pacjentów. Wdrażanie kompleksowych planów cyberbezpieczeństwa jest kluczowe dla zapewnienia ochrony danych pacjentów i zachowania niezawodności placówki medycznej. Nie jest to już opcjonalne, to absolutna konieczność.


Komentarze (0):

Dodaj komentarz